De Harten4 Groep is in 1995 opgericht door een aantal actieve inwoners uit Beuningen die hun gemeente een warm hart toedragen.

Inmiddels is de Harten 4 Groep stevig geworteld in de Beuningse samenleving. Ruim 150 mannen en vrouwen die wonen en/of werken binnen de gemeente en een leidinggevende, bestuurlijke, maatschappelijke of ondernemende functie vervullen, delen het ‘Beuningen-gevoel’. Want Beuningen heeft veel te bieden. De gemeente is omgeven door prachtige natuurgebieden, er zijn uiteenlopende – zeer succesvolle – bedrijven gevestigd en ook op cultureel, maatschappelijk en historisch gebied is er veel om trots op te zijn!

De Harten 4 Groep ontplooit initiatieven die Beuningen ‘op de kaart zetten’ en die de goede verstandhouding tussen de vier dorpen van de gemeente verder versterken. Voor de leden is de Harten 4 Groep een platform voor samenwerking, uitwisseling van informatie en voor het leggen van sociale contacten.

In 2015 werd het lustrum in stijl gevierd op het jacht De Grace Kelly. Tijdens de ca. zes bijeenkomsten per jaar wordt aandacht besteed aan actuele ontwikkelingen binnen de gemeente, krijgen de leden een ‘kijkje in de keuken’ bij Beuningse ondernemers of worden culturele of maatschappelijke initiatieven bezocht. Naast het informatieve aspect staan onderling contact, gezelligheid en kwaliteit hoog in het vaandel. De bijeenkomsten worden door de Harten 4 leden zeer hoog gewaardeerd en leiden regelmatig tot nieuwe projecten, die weer ten goede komen aan wonen en werken in de gemeente Beuningen.