Harten4groep

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. De jaarlijkse contributie bedraagt 300.00 EUR Deze contributie wordt gebruikt om de zes bijeenkomsten per jaar te bekostigen en de gasten te voorzien van een hapje, drankje en entertainment.

Om lid te worden dient men minimaal 21 jaar te zijn, te wonen en/of werken in de gemeente Beuningen en een leidinggevende, ondernemende, bestuurlijke of maatschappelijke functie te vervullen. Dus niet alleen ondernemers, maar ook bestuurders van (sport)verenigingen, scholen, instellingen, etc. zijn van harte welkom.